Deze website wordt ontwikkeld voor de

Project Portfolio Management Support Tool (PPMST)
van EXCEPTIONAL B.V.

De PPMST is een slimme software tool die het managen van een projectenportfolio krachtig ondersteunt. Het doel daarbij is de beschikbare resources steeds zo optimaal mogelijk in te zetten.


Suboptimalisatie
In de meeste organisaties lopen meerdere projecten tegelijkertijd en moeten benodigde, schaarse resources steeds weer over deze projecten verdeeld worden. Zonder slimme sturing zal dit vooral een ‘ieder voor zich’-strijd zijn, met een suboptimaal resultaat tot gevolg.


Project Portfolio Management met PPMST
Projecten worden gemanaged vanuit een projectenportfolio en altijd in het belang van de totale organisatie.
Het arbeidsintensieve en tijdrovende puzzelwerk van de toelating van nieuwe projecten, de prioriteitstelling, de onderlinge planning en de toewijzing van resources wordt krachtig ondersteund door slimme software.
Het resultaat van het gebruik van PPMST is eenvoudiger én efficiënter én optimaal management van een projectenportfolio.
Zie voor meer informatie:
www.exceptional.nl/diensten/advies